Skipurit

FSR og Ríkiseignir sameinuðust haustið 2021. Í kjölfar stefnumótunarvinnu var unnið nýtt skipurit fyrir sameinaða stofnun sem tók gildi 1. desember 2021.  Með því er skapaður heildstæður rammi um fasteigna og framkvæmdamál ríkisins sem ætlað er að stuðla að aukinni yfirsýn, bættri nýtingu eigna og auknu virði fyrir notendur aðstöðu

Í nýju skipuriti eru þrjú kjarnasvið:

  • Leiguþjónusta er tenging við notendur húsnæðis og jarða í eigu ríkisins. 
  • Eigna- og aðstöðustýring fer með stefnumörkun og gerð langtímaáætlana um fjárfestingar.
  • Framkvæmdir fer með umsjón fjárfestingarverkefna á hönnunar- og framkvæmdastigi.

Nánar um einingar innan skipurits 

Leiguþjónusta 

þjónustusvið sem hefur umsjón með útleigu, rekstri og viðhaldi húsnæðis og jarða innan eignasafns FSRE

Markmið sviðsins er að tryggja vandaða og hentuga aðstöðu fyrir ýmsa þjónustu ríkisins og hámarka þannig ánægju notenda aðstöðu. Samhliða keppir sviðið að því að auka samlegð og samnýtingu húsnæðis til að lágmarka aðstöðukostnað ríkisins.

Guðmundur Arason er framkvæmdastjóri Leiguþjónustu 


Eigna- og aðstöðustýring

Fjárfestingasvið sem stýrir eignasafni FSRE og fjáfestingum þess og sinnir stefnumörkun um starfsaðstöðu ríkisaðila

Markmið sviðsins er að hámarka ávinning af fasteignum FSRE með skilvirkri nýtingu og notkun eigna, lækkum heildarkostnaðar og minnkun umhverfisáhrifa eignasafnsins, samhliða því að auka gæði safnsins.

  • Sviðið ber ábyrgð á rekstri og arðsemi eignasafnsins, stefnumörkun og eftirfylgni fjárfestinga og ákvörðun leigu og afgjalda. Sviðið mun losa um fjárbindingu í eignum sem ekki nýtast í rekstri ríkisins og hafa ekki verndargildi í samræmi við eignastefnur fjármála- og efnahagsráðuneytisins. Jafnframt gegnir sviðið ráðgefandi hlutverki gagnvart ráðuneytinu vegna fjárfestinga utan eignasafns FSRE.
  • Sviðið fer með ráðgjafar- og umsjónarhlutverk vegna eigna utan eignasafns FSRE á stigi frumathugana, gerð umsagna til Samstarfsnefndar um opinberrar framkvæmdir og útgáfu skilamata á grundvelli laga um skipan opinberra framkvæmda.

Ólafur Sörli Kristmundsson er  Staðgengill framkvæmdastjóra Eigna- og aðstöðustýringar.

 

Framkvæmdir 

þjónustusvið sem hefur umsjón með hönnunar og framkvæmdastigi fjárfestingaverkefna innan og utan eignasafns FSRE fyrir hönd ríkisins

Markmið sviðsins er að stuðla að uppbyggingu á vandaðri og hagkvæmri aðstöðu fyrir starfsmenn, notendur og gesti, með aðstöðulausnum sem styðja við skilvirkni og gæði í opinberri þjónustu innan sem utan eignasafns FSRE. Sviðið stuðlar að framþróun í mannvirkjagerð, með vel ígrunduðum kröfulýsingum í verkefnum og áreiðanlegri verkefnastjórnun.

  • Sviðið hefur umsjón með fjárfestingaverkefnum innan eignasafns FSRE á stigi hönnunar og framkvæmda, hvort sem um er að ræða nýbyggingar, endurbætur eða eftirfylgni hönnunar og framkvæmda á vegum ytri leigusala. Þá veitir það öðrum sviðum FSRE stoðþjónustu í tengslum við þarfagreiningar, kostnaðarmat framkvæmdatengdra viðfangsefna og ástandsmats eigna.
  • Sviðið fer með ráðgjafar- og umsjónarhlutverk varðandi fasteignir ríkisins utan eignasafns FSRE á stigi frum- og verkhönnunar sem og verklegra framkvæmda á grundvelli laga um skipan opinberra framkvæmda . Jafnframt veitir það Eigna- og aðstöðustýringu stoðþjónustu við vinnslu frumathugana sem unnar eru á grundvelli sömu laga.

Ólafur Daníelsson er framkvæmdastjóri Framkvæmda

 

Fjármál og stafrænir innviðir

Stoðsvið sem heldur utan um reikningshald, stafræna innviði og starfsmannamál stofnunarinnar

Sviðið skiptist í tvær deildir:

  • Reikningshald og fjárreiður hefur umsjón með stjórnun fjármála í samræmi við fjárlög og fjárheimildir stofnunarinnar. Deildin hefur umsjón með formlegri skýrslugerð og reikningsskilum í samanburði við áætlanir fyrir innri og ytri aðila. Deildarstjóri er Margrét Kristjánsdóttir.
  • Stafrænir innviðir og greiningar hafa umsjón með áætlana- og greiningarverkfærum stofnunarinnar og þróun og rekstri tækniumhverfis. Þá veitir deildin stjórnendum stuðning við greiningar og skýrslugerð og fer með skjala- og gæðamál stofnunarinnar. 

Framkvæmdastjóri sviðsins og fjármálastjóri FSRE er Stefanía Nindel


Skrifstofa forstjóra

Skrifstofa forstjóra annast sameiginleg málefni sviða FSRE svo sem stefnumótun, þjónustuhönnun, lögfræðileg málefni, samskipti og alþjóðasamstarf. 

Óskar Jósefsson er settur forstjóri
Guðrún Ingvarsdóttir Forsjóri (er í leyfi)


Eignastýringarráð

Markmið ráðsins er að tryggja fyrir hönd fjármálaráðuneytis að stefna um stýringu fasteigna ríkisins og tengdra réttinda sé skýr á hverjum tíma. Auk þess fylgist ráðið með því að skipulag og starfsemi stofnunarinnar sé til þess fallin að ná árangri í samræmi við stefnu. Ráðið skipa fulltrúar FJR; Sigurður H. Helgason formaður, Guðrún Ögmundsdóttir og Guðmundur Axel Hansen.