Gjaldskrá FSRE 2024

Gjaldskrá fyrir  þjónustu FSRE. Gildir frá 1. janúar 2024

  1. grein

Ráðgjöf sem FSRE veitir í verkefnum sem er áætluð umfram 2 m.kr. skal byggja á skriflegum samningum. Slíkur samningur skal byggja á skilgreindri þjónustu á föstu verði eða áætlun með nánari mati á umfangi verkefnis. 

2. grein

Tímagjald fyrir útselda vinnu starfsmanna FSRE fyrir árið 2024 er sem hér segir: 

Skrifstofufólk 12.213 kr./klst. án vsk
Sérfræðingar 21.425 kr./klst. án vsk
Stjórnendur 24.219 kr./klst. án vsk
   
Virðisaukaskattur leggst ekki á tímagjaldið þar sem FSRE er A-hluta stofnun.

3. grein

Veltutengd grunnþóknun skal vera 0,4% af veltu hverrar framkvæmdar sem FSRE hefur umsjón með. 

4. grein

Gjöld vegna skilamata, skilagreina og skilablaða eru sem hér segir: 

Skilamat 533.025 kr. án vsk.
Skilagrein 296.010 kr. án vsk.
Skilablað 119.025 kr. án vsk.

 5. grein 

Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 22. grein laga nr. 84/2001 um skipan opinberra framkvæmda.

Samþykkt af hendi FSRE og fjármála-  og efnahagsráðuneytis .

GJALDSKRÁ FSRE 2024 PDF