Gjaldskrá FSRE 2021

  1. grein

Ráðgjöf sem FSR veitir í verkefnum sem er áætluð umfram 2 m.kr. skal byggja á skriflegum samningum sem skilgreina nánar mat á heildarkostnaði og umfangi verkefna.

2. grein

Gjald fyrir útselda vinnu starfsmanna FSR fyrir árið 2021 er sem hér segir:

 Tímagjald skrifstofufólks  10.325 kr./klst. 
 Tímagjald sérfræðinga  18.055 kr./klst.
 Tímagjald sviðsstjóra  21.130 kr./klst.

3. grein

Veltutengd grunnþóknun skal vera 0,4% af veltu hverrar framkvæmdar sem Framkvæmdasýsla ríkisins hefur umsjón með.

4. grein

Gjöld vegna skilamata, skilagreina og skilablaða eru sem hér segir: 

Skilamat450.000 kr.
Skilagrein250.000 kr.
Skilablað100.000 kr.

 5. grein 

Gjald fyrir aðra þjónustu sem Framkvæmdasýsla ríkisins veitir er sem hér segir:

Ljósritun (svart/hvítt):
50 kr. hvert A4 blað og 100 kr. hvert A3 blað.
Litaprentun:1265 kr. hvert A4 blað og 530 kr. hvert A3 blað.
Ef um mikið magn ljósritunar er að ræða er gjaldið sambærilegt við það sem ljósritunarstofur bjóða hverju sinni.
 
Akstur og dagpeningar greiðast samkvæmt ákvörðunum Ferðakostnaðarnefndar um aksturskostnað ríkisstarfsmanna.

6. grein

Virðisaukaskattur leggst ekki á fjárhæðir í gjaldskrá þessari þar sem FSR er A-hluta stofnun. Gjaldskrá þessi er sett samkvæmt 22. grein laga nr. 84/2001 um skipan opinberra framkvæmda.

Reykjavík, 15. janúar 2021

Gjaldskrá FSRE fyrir árið 2021