Viltu vinna með okkur?

Fsre-kaffibolli

FSRE óskar eftir að ráða drífandi og framsýna sérfræðinga til að starfa að greiningum og stefnumörkun fyrir eignasafn FSRE

Eignastýringarsvið er nýstofnað fjárfestingarsvið sem stýrir eignasafni FSRE. Hlutverk eignastýringarsviðs er að stýra og þróa fasteignasafn ríkisins með sjálfbærum og hagkvæmum hætti í samræmi við eignastefnu FSRE sem mótuð er á grundvelli stefnumörkunar stjórnvalda. Verkefni sviðsins ná til fasteigna, jarða og auðlinda þeim tengdum.

Sérfræðingur - þróun auðlinda og landsvæða

FSRE óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing til starfa við þróun á eignasafni ríkisins.  Verkefnin eru áhugaverð og krefjandi í þverfaglegu teymi innan nýstofnaðs eignastýringarsviðs stofnunarinnar. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
 
Ábyrgð og helstu verkefni 

 • Greining þróunar- og nýtingartækifæra vegna landsvæða, jarða og auðlinda sem heyra undir  eignasafn FSRE með hliðsjón af eigendastefnu ríkisins og skipulags- og byggðaáætlunum.
 • Þátttaka í gerð og eftirfylgni þróunaráætlana vegna eignasafns FSRE.
 • Samskipti við sveitarfélög og aðra hagsmunaaðila vegna þróunaráætlana. 
 • Þátttaka í vinnslu langtímaáætlana fyrir opinberar fjárfestingar.
 • Þátttaka í viðskiptalegum aðgerðum þróunaráætlunar s.s. vegna ferlis kaupa, sölu eða útleigu. 

Nánar um starfið 


Sérfræðingur - fasteignaþróun

FSRE óskar eftir öflugum sérfræðingi til starfa við þróun á eignasafni ríkisins. Verkefnin eru áhugaverð og krefjandi í þverfaglegu teymi innan nýstofnaðs eignastýringarsviðs stofnunarinnar. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Ábyrgð og helstu verkefni

 • Greining þróunar- og nýtingartækifæra bygginga og svæða með hliðsjón af skipulagsáætlunum, skipulagskvöðum, nýtingarákvæðum og fyrirkomulagi aðliggjandi bygginga og svæða.
 • Yfirumsjón með þróun einstakra bygginga eða svæða.
 • Samskipti við sveitarfélög, skipulagsyfirvöld og aðra hagsmunaaðila.
 • Gerð og eftirfylgni þróunaráætlana fyrir einstakar byggingar og svæði.
 • Þátttaka í vinnslu langtímaáætlana fyrir opinberar fjárfestingar
 • Þátttaka í viðskiptalegum aðgerðum þróunaráætlunar s.s. aðgerðum við kaup, sölu og leigu einstakra bygginga eða svæða.

Nánar um starfið


Sérfræðingur - fjárhagsgreiningar og áætlanagerð

FSRE óskar eftir öflugum sérfræðingi til starfa við fjárhagsgreiningar, áætlanagerð og fleira tengt þróun og rekstri á eignasafni stofnunarinnar. Verkefnin eru áhugaverð og krefjandi í þverfaglegu teymi innan nýstofnaðs eignastýringarsviðs stofnunarinnar.
Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Ábyrgð og helstu verkefni

 • Mat á fjárfestingarkostum, hagkvæmnisútreikningar og ákvörðun leigugjalds.
 • Frumgreining sérhæfðra fjárfestingarkosta.
 • Fjárfestingaráætlanir vegna uppbyggingar, viðhalds og ytri leigu.
 • Fjármögnun eignasafns í samvinnu við eignastýringarráð FJR.
 • Þátttaka í vinnslu langtímaáætlana fyrir opinberar fjárfestingar.
 • Samantekt og undirbúningur gagna til kynningar og/eða ákvörðunar í eignastýringarráði.
 • Þátttaka í gerð og framkvæmd þróunaráætlana fyrir eignasafn.
 • Annað sem til fellur við uppbyggingu eignastýringar.

Nánar um starfið FSRE óskar eftir að ráða framsýnan lögfræðing með ríka samskiptahæfni í miðlægt lögfræðiteymi 

Starfið heyrir undir nýtt miðlægt lögfræðiteymi sem mun veita stjórnendum og starfsfólki FSRE stoðþjónustu við lögfræðileg málefni og veitir innkaupastefnu stofnunarinnar eftirfylgni. Einingin heyrir undir aðallögfræðing FSRE og eru verkefnin fjölbreytt og krefjandi og snerta m.a. umsýslu, rekstur og innkaupamál vegna eignasafns FSRE en undir það falla fasteignir, jarðir og auðlindir. Um fullt starf er að ræða og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Lögfræðileg ráðgjöf og stoðþjónusta til forstjóra, framkvæmdastjórnar og starfsfólks
 • Rýni á samningum vegna útboðsverkefna og tengdra ráðgjafar- og eftirlitsþátta
 • Rýni samninga vegna húsnæðisöflunar og annarra fjárfestingatengdra samninga
 • Gerð umsagna og svör við fyrirspurnum
 • Utanumhald/umsjón með persónuverndarmálum stofnunarinnar
 • Þátttaka í framþróun útboðs- og samningsforma vegna útboðsverkefna og leiguverkefna
 • Stuðningur við aðallögfræðing og önnur tilfallandi verkefni

Nánar um starfið