17. september 2021

FR stýrir stórfelldum endurbótum og uppbyggingu á Litla-Hrauni

Dómsmálaráðherra og fangelsismálastjóri kynntu stórfelldar endurbætur og uppbyggingu á Litla-Hrauni á blaðamannafundi í Hegningarhúsinu í morgun. Farin verður svokölluð samstarfsleið í framkvæmdunum. 

Dómsmálaráðherra og fangelsismálastjóri kynntu stórfelldar endurbætur og uppbyggingu á Litla-Hrauni á blaðamannafundi í Hegningarhúsinu í morgun. Farin verður svokölluð samstarfsleið í framkvæmdunum.

Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra og Páll Winkel fangelsismálastjóri kynntu stórfelldar endurbætur á Litla Hrauni á blaðamannafundi í Hegningarhúsinu við Skólavörðustíg í morgun. Framkvæmdasýslan-Ríkiseignir (FR) hafa umsjón með verkefninu.

Fangelsið Litla-Hrauni var stofnað 8. mars 1929 og hefur starfað samfellt síðan. Fangelsið er lokað fangelsi með 9 deildir sem rúma allt að 87 karlfanga. Þar starfa alls 57 starfsmenn, fangaverðir sem sinna almennri fangavörslu og verkstjórn, auk skrifstofufólks, meðferðarfulltrúa, starfsmanna í eldhúsi og verslun. Litla-Hraun er upphaflega byggt sem sjúkrahús. Ítrekað hefur verið byggt við húsið, en fangelsið er nú rekið í tíu byggingum.

Lengi hefur legið fyrir að húsnæði og aðstaða á Litla-Hrauni, stærsta fangelsi landsins, er ófullnægjandi á alla mælikvarða. Ríkisstjórnin samþykkti í vor fjárveitingu til mikilla endurbóta og nú er áformað að byggja nýtt þjónustuhús, nýja varðstofu og nýtt fjölnotahús, auk þess sem ráðist verður í lagfæringar á núverandi húsnæði. Framkvæmdakostnaður er áætlaður um 1,9 milljarður króna sem fellur til á árunum 2021 til 2023, en gert er ráð fyrir að framkvæmdum ljúki á miðju ári 2023. Með þessum framkvæmdum er stefnt að því að ráðin verði bót á húsnæðisvanda fangelsisins og því komið í fullnægjandi horf. Þar að auki verði byggð upp aðstaða fyrir heilbrigðisþjónustu og endurhæfingu fyrir allt fangelsiskerfið.

  • Alþjóðleg nefnd gegn pyntingum og vanvirðandi meðferð á föngum hefur gert alvarlegar athugasemdir við aðstöðuna á Litla-Hrauni.
  • Nánast er ómögulegt að koma í veg fyrir að fíkniefni berist inn í fangelsið. Dæmi eru um að vímuefni hafi farið í dreifingu um allt fangelsið á örskömmum tíma.
  • Aðbúnaður aðstandenda, þar á meðal barna fanga, hefur lengi verið algerlega óviðunandi.
  • Slæm aðstaða teflir átaki í geðheilbrigðismálum fanga í tvísýnu. Aðstaðan er þess eðlis að öryggi heilbrigðisstarfsmanna er ógnað. Sá góði árangur sem náðst hefur með samvinnu við heilbrigðisyfirvöld er í uppnámi því aðstaða heilbrigðisstarfsfólks er ófullnægjandi og öryggi þeirra ótryggt.
  • Vinnueftirlitið hefur gert alvarlegar athugasemdir við starfsaðstöðu fangavarða og fanga.

Samstarfsleið

Farin verður svokölluð samstarfsleið í þessu verkefni sem felur í sér að verkframkvæmdir verða hannaðar í samstarfi við þann aðila sem fær verkið á grundvelli útboðs. Framkvæmdasýsla - Ríkiseignir telja að uppbygging og endurbætur við Litla-Hraun henti vel í formi samstarfsleiðar enda einkennist verkefnið bæði af háu tæknilegu flækjustigi og flókinni samhæfingu hönnunar og framkvæmdar í húsnæði sem jafnframt er í notkun á byggingartíma.

Fangelsið Litla-Hrauni hýsir um helming allra fangelsisrýma í landinu. Í þessum framkvæmdum er horft til þess að byggð verði upp öflug heilbrigðis- og endurhæfingarþjónusta fyrir fangelsiskerfið í heild í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld. Með bættri aðstöðu fanga og fangavarða verður til muna auðveldara að halda uppi heilbrigðu og öflugu endurhæfingarstarfi á fjölbreyttan hátt.

Vonast er til þess að með bættri aðstöðu verði smygl á fíkniefnum mun fátíðara og auðveldara verði að aðskilja hinar ýmsu deildir fangelsisins. Þá er markmiðið ekki síður að bæta heimsóknaraðstöðu fanga og aðstandenda þeirra. Þar er ekki síst horft til þess að upplifun barna, sem heimsækja þurfa foreldri í fangelsið, verði ekki verri en efni standa til.

 


Fréttalisti