Heilsugæslan á Akureyri, norðurstöð – Leiguhúsnæði óskast

Ríkiskaup f.h. Ríkiseigna óska eftir að taka á leigu húsnæði fyrir starfsemi Heilsugæslunnar á Akureyri, norðurstöð. Umsjónaraðili er Framkvæmdasýsla ríkisins.

Miðað er við að húsnæðið verði tekið á langtímaleigu til 15 ára, fullbúið til notkunar, án lauss búnaðar. Gerð er krafa um staðsetningu innan starfssvæðis norðurstöðvar heilsugæslunnar á Akureyri, sjá nánari gögn í TendSign. Það skal vera gott aðgengi þ.m.t. fyrir hreyfihamlaða, hjólandi, gangandi, sjúkrabifreiðar og næg bílastæði.

Heilsugæslan á Akureyri er heilbrigðisstofnun með samfelldri og alhliða heilsugæsluþjónustu sem grundvallast á sérþekkingu á sviði heimilislækninga, hjúkrunar, heilsuverndar og byggir á víðtæku þverfaglegu samstarfi. Því skiptir staðsetning húsnæðisins, þ.e. nálægð við helstu stofnbrautir og almenningssamgöngur, miklu máli við staðarval.

Húsrýmisþörf er áætluð um 1.660 fermetrar.

Frekari upplýsingar um þær kröfur sem húsnæðið verður að uppfylla verða aðgengilegar í rafræna útboðskerfinu TendSign, á vefslóðinni https://tendsign.is/ þann 14. ágúst 2021.

Gögn sem fylgja skulu tilboði þurfa m.a. að innihalda eftirfarandi upplýsingar:

  • Afhendingartíma húsnæðis
  • Staðsetning, stærð og aldur húsnæðis og tillöguteikningar
  • Fjölda bílastæða, aðkomu að lóð og byggingu
  • Leiguverð per/m2 og heildarleiguverð
  • Húsgjöld
  • Gildandi deiliskipulag svæðis þ.e. lóðar og aðlægra lóða
  • Tilvísun í gildandi aðalskipulag
  • Áskilinn er réttur til að óska eftir því við leigusala að hann leggi fram úttektarskýrslu, frá óháðum aðila, um að húsnæðið sé laust við myglu. Það skal gert áður en skrifað er undir leigusamning.

Við mat á hagkvæmni tilboða verður m.a. tekið tillit til leiguverðs, stærð húss og skipulags þess út frá fyrirhugaðri starfsemi, öryggis, afhendingartíma, staðsetningu, aðkomu og fjölda bílastæða.

Fyrirspurnir varðandi verkefni 21537 – Heilsugæsluna á Akureyri, norðurstöð – Leiguhúsnæði, skulu sendar rafrænt í gegnum útboðskerfið TendSign og verða svör birt þar, nafnlaust. Fyrirspurnarfrestur rennur út þriðjudaginn 7. september en svarfrestur er til og með fimmtudagsins 9. september 2021.

Leigutilboðum skal skila rafrænt í útboðskerfinu eigi síðar en kl. 12:00 þriðjudaginn 14. september 2021.

Leiga á grundvelli þessarar auglýsingar er undanskilin lögum um opinber innkaup nr. 120/2016, sbr. a. lið 1. mgr. 11. gr.

Upplýsingum skal skila rafrænt í útboðskerfinu HÉR

Leiðbeiningar varðandi útboðskerfið er að finna á heimasíðu Ríkiskaupa.

Útboðsnúmer: 21537

Opnun tilboða: 14.9.2021